hits

Businessangels

04.03.2015 - 09:05 Ingen kommentarer
De fleste gründere, forretningsrådgivere, innovasjonsbørser, inkubatorere og andre mennesker forbundet med nyetableringer, virksomhetsutvikling og start ups, har på et eller annet tidspunkt kommet over begrepet "angel investors." Det er de investorene mindre forretninger, start-ups, og nyetableringer skal forholde seg til i utvikling og driftsfasen, før virksomheten er stor nok til å være en egen entety.

-Det er dessverre slik at mange i Norge, leter etter, og forsøker å etablere ulike "business angel" nettverk, som kan være med å bidra på de nye norske forretningsområdene.

Jeg tror ikke det kommer til å skje. Det finnes for lite incentiver (sikring av investeringene) til at investorer tørr å satse. I et marked som preges av innovasjon, nyvinninger og mye produktutvikling forventes det at omtrent 5% av virksomhetene kommer i drift. I praksis betyr det at en investor må investere i 20 bedrifter, for å være sikker på at ihvertfall 1 av selskapene gjør det bra. Det betyr også at det selskapet må bli verdt ihvertfall 20 ganger mer enn investeringen. Og det er kun for at investoren skal komme i 0. Det er det ingen som vil, risikoen er for høy. Olje, energi og eiendomsbransjen er et unntak, det vil jeg komme tilbake til i et annet innlegg.  

Grunnen til at det finnes "business angels", i andre land, er at det legges til rette for å gjøre investeringer i små virksomheter som er trygge og lønnsomme fra første investerte krone. Det siste eksemplet jeg har er staten Maryland i USA. Her kom det nettopp en ny lov som gir investorer muligheten til et skattefradrag for 50% av summen de investerer (minimum $10 000) sammen med the -Clinton bill- som gir ytterlige 30%, hvorav det samlede skattefradraget da blir på hele 80%. Det vil si at om du finner en investor som kan gå inn med 100 000 kr, får denne investoren tilbake 80 000 kr i skattelette. Kravet for refusjonen er at selskapet har hovedsete i Maryland, at det har mindre enn 30 ansatte, at det har vært i drift i mindre enn 3 år, samt at det omsetter for mindre en 40 millioner. Investoren har heller ikke mulighet til å få mer enn 5% eierandel.

Med andre ord vil det si at om jeg etablerer et IT selskap i Maryland, vil jeg altså kunne garantere mine investorer 80% skattefradrag. Det betyr at uansett hvor dårlig mitt IT selskap gjør det, er investorene sikret 80% av pengene sine tilbake. Gjør vi det dårlig her i landet, taper investoren alt.

Det finnes også andre former for incentiver. I New York har de laget et system som gjør at staten New York går inn og garanterer for 50% av investeringen, så fremt den når de nødvendige kriteriene. Typisk er det de samme kriteriene med hensyn på omsetting, levetid, ansatte som i Maryland. Hvis investeringsbehovet er 200 000,- , må du skaffe 100 000 og de vil de bidra med 100 000.
Vi har noe som kan minne om dette fra innovasjon norge, men det kan jeg komme tilbake til om noen er interessert. 
Konklusjonen min er uansett at så lenge noen må investere i 20 selskaper for å kunne tro på suksess, samtidig som et av selskapene må øke verdien sin med 20 gangen, tror jeg at det er vanskelig å utvikle et solid "business angel" nettverk som ikke består av noen andre enn familie og venner. Vi  kan i tillegg begynne å diskutere konkurransen med bedrifter som arbeider under de vilkårene jeg skisererer. Jeg tror vel ikke man kommer så langt med smil og innsats da. De kan tross alt hente penger når de trenger det.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar