hits

En liten bedrift som vil vokse, må bruke alle de verktøyene den har tilgjengelig for å lykkes

03.07.2015 - 10:50 Ingen kommentarer

Fotballklubber som har trener, formann, kaptein altså en person som er "fus i alt," og skal styre alt. Er sjelden klubbene som raser oppover i ligasystemet. Troen på at bedrifter som følger samme metodikken skal bli kjempesuksesser i en til tider enda sterkere, og mer komplisert konkurransesituasjon, anser vi som veldig optimistisk.

I forbindelse med en undersøkelse vi nylig gjorde på vegne av våre klienter fikk vi bekreftet en antakelse vi har hatt i lengre tid; at svært mange norske selskaper, særlig blant de små og mellomstore bedriftene, har eier, daglig leder og styreleder i samme person.

Selv om det har vært en antakelse over en tid, var det allikevel overraskende å få det bekreftet. Fordi det tyder på at forståelsen av styret og styrets funksjon, ikke er kunnskap som den jevne bedriftseieren eller driveren av virksomheten besitter.  

En bedrift uten et fungerende styre. Smak litt på det utsagnet og bytt ut bedrift med sykkel, bil eller traktor. Styret skal selvsagt fylle flere funksjoner for bedriften. Men det vi finner i våre undersøkelser, er som følger; Bedrifter som etablerer et styre som kompetansemessig kan komplementere lederen og ledelsen, gir bedriften flere konkurransefortrinn i ?day to day business?

Våre resultater indikerer at typisk kompetanse bedriften bør inkludere i et funksjonelt styre, spesielt for små og mellomstore bedrifter, er juss, økonomi og markedsføring. Videre viser våre resultater at hyppige styremøter med godkjente innkallelser, agenda og styreprotokoller produserer gode handlingsplaner for bedriften, og at faglige utfordringer løses raskere, billigere og bedre grunnet styrets kompetanse.

Med handlingsplaner menes i denne sammenhengen definerte arbeidsoppgaver for bedriftens ansatte i perioden mellom styremøtene. Med faglige utfordringer menes alt fra gjennomføring av enkle markedskampanjer på facebook, til utvikling av tilbud og avtaleutkast til klienter, eller regnskapstekniske utfordringer.

Våre resultater indikerer, uten å konkludere, at små og mellomstore bedrifter med kompetente styrer er langt mer konkurransedyktig i markedssituasjonen de befinner seg i. Samt at bedriftene har bedre forutsetninger for å tilpasse seg nye markedssituasjoner, og vesentlig bedre forutsetninger for å vokse seg større og sterkere enn konkurrenter uten et fungerende styre.   

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar