hits

september 2013

Lei av å betale skatt, slik slipper du unna

Tekst: Arvid Fjesme
Foto: Washingtonpost - Wikki Commons 


Beskrivelse av den skatteundragelser i de Europeiske landene, modellen er fra 2011. Les mer her http://www.washingtonpost.com/world/italys-tax-evasion-culture/2011/11/24/gIQAvSletN_graphic.html 

Først vil jeg poengtere at Brocode er apolitisk. Dvs jeg har mine meninger, men dette er ingen politisk blogg. De tipsene som legges frem her, er bare en forenkling av den virkeligheten og de virkemidlene som finnes. Jeg finner det formålstjenlig å peke på store hull i dagens skattesystemer, investeringssystemer og finansieringssystemer. Så lenge samtlige politikere i Norge stort sett er ute etter at det er det private Norge skal ta regningen for de kostnadene det offentlige mener er nødvendige. Og mottoet her er «kan Statoil og DNB - Da kan du også» Her kan du forøvrig lese mer om hvordan de "store" gjør det og konsekvensene det har for Norsk økonomi.

 

- Så, hvordan slutter man å betale skatt?

Alle kan slutte å betale skatt, det er ikke mer komplisert enn at det er et spørsmål om hvordan du organiserer økonomien din i forhold til virksomheten du er ansatt i, eller arbeider med. Jeg starter med å forklare prosessen for dere som er bedriftseiere, om hvordan dere kan slutte å betale skatt, samtidig som dere kan bygge opp et underskudd i virksomheten som dere kan selge videre med god fortjeneste." 

 

"Jeg vil presisere at dette kan være utfordrende å gjennomføre om du eier bedriften alene. Da vil myndigheten raskt oppfatte det du gjør som skatteunndragelse med de risikoene det måtte medføre"  

 

- Prosessen, trinn for trinn

Trinn 1

Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å etablere et holdingselskap i et skatteparadis, det er det mediene som regel referer til som et «offshore Company» - Offshore fordi det ofte er små karibiske øyer, altså offshore. Men det finnes mange gode landbaserte alternativer, personlig anbefaler jeg Dubai.

 

Trinn 2

Alle verdiene i ditt selskap, overføres til morselskapet.

 

Trinn 3

Alle verdiene lisensieres tilbake til ditt gamle selskap, nå kalt datterselskap. Lisensavgiften er alle inntektene.

 

Trinn 4

Alle inntektene føres nå fortløpende over til holding selskapet, som ligger i et skatteparadis (offshore eller Dubai). Med skatteparadis mener vi et land uten selskapsbeskatning.

 

Trinn 5 

Du er jo en lovlydig borger, så du innrapporterer selvsagt dine eiendeler i utlandet og betaler en rettmessig formuesbeskatning på dine verdier der (formue skatten i Norge er 1%.)

 

«Du trenger ofte å investere i driftsmidler for å holde driften ved like, det gjør du slik»

 

Trinn 6 

Du kan la datterselskapet akkumulere de nødvendige pengene fra driften og føre det som et lån fra holding selskapet, det betyr beholde penger fra driften og kjøpe det som er nødvendig, for å så skylde mer penger til holding selskapet. 

«Fordelen med en slik løsning er at det fremførbare underskuddet øker og således (paradoksalt nok) øker salgsverdien på datterselskapet.»

 

«Datterselskapet har gjort nytten sin, du vil nå gjøre noe annet med livet ditt og kanskje tilbringe deler av det på andre breddegrader»

Trinn 7

Du legger datterselskapet ut for salg, det er masse gjeld i datterselskapet, som gir et flott fremførbart underskudd for kjøperen. Penger denne kan «ta ut som kontanter» ved det første og beste skatteoppgjøret. 

 

Vi kommer tilbake med artikler om hvordan du verdsetter en virksomhet og hvordan du finner den kjøperen du er ute etter.

 

Om publikum liker det, kan jeg forklare hvordan du som lønnsmottaker også kan slutte å betale skatt.

 

Og ja dette er en «forenklet fremstilling» men jeg kan tegne kartet ennå tydeligere om noen skulle trenge det, du finner kontaktinformasjonen min på bloggen

Her ser du hvilke land Norge har skatteavtaler med: 

Her kan du lese om aksjer og utbytte beskatning på aksjer du eier i utlandet: